Hem > Hållbarhet

HÅLLBARHET

El-Kretsen_Logo_RGB

Om El-Kretsen

En av EU: s snabbast växande avfallskategorier är elektroniska produkter - år 2020 förväntas denna ha nått över 12 miljoner ton per år. Begreppet ”producentansvar” introducerades 2001 och det innebär att alla företag som säljer elektroniska produkter också måste ta ansvar för dessa när de blir avfall för att stänga återvinningscykeln. Det är här El-Kretsen kommer in i bilden.

När producentansvar infördes 2001 skapade elektronikproducenternas handelsorganisationer en gemensam tjänst för att underlätta återvinningsprocessen. Denna tjänst var El-Kretsen. El-Kretsens uppgift är att stödja producenter i att uppfylla sitt producentansvar genom att erbjuda ett rikstäckande insamlingssystem.
Sedan starten 2001 utvecklade El-Kretsen ett nära samarbetsförhållande med alla Sveriges 290 kommuner. Tillsammans med producenter, kommuner och återvinnare har El-Kretsen gjort det enkelt att ta ansvar för vår miljö.

Vad gör El-Kretsen?

El-Kretsens landsomfattande insamlings- och återvinningssystem är indelat i två kategorier: hushåll och företag. Hushållssamlingen kallas ”elretur” och administreras i samarbete med kommunerna. Insamlingen från företag administreras tillsammans med både kommuner och avtalade transportföretag. När elektronik och batterier har samlats i slutet av sin livslängd transporteras de till El-Kretsens specialiserade återvinningsanläggningar för att tas isär. Efter att de har demonterats och sorterats tas farligt avfall om hand och olika komponenter förvandlas till nya råvaror eller energi.

Vad är El-Kretsen?

El-Kretsen är ett ideellt företag med ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 certifieringar, som ägs av 19 branschorganisationer. El-Kretsens verksamhet är liten men effektiv. El-Kretsen delar en önskan att erbjuda sina kunder kvalitetslösningar som tar ansvar för både ekonomi och miljö.

Klicka här för att se vårt El-Kretsen certifikat.

Elkretsen

Solpaneler

Fastigheterna där vi har vårt kontor och lager ägs och förvaltas av Rednannik AB, som har samma ägare som Albion Nordic AB. Våren 2021 kommer fastighetsbolaget Rednannik AB att installera solpaneler på våra tak, vilket ger oss en möjlighet att minska vårt koldioxidavtryck.